ഹിന്ദു മതത്തിനെ സംരക്ഷിക്കണം: ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

Spread the love

രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു മതത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ആണ് ഹർജി തള്ളിയത്. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ കോടതി പരിഗണിച്ചാൽ നാളെ മറ്റാരെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതത്തിനെയും, ക്രിസ്തു മതത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും എന്നും ഹർജി തള്ളി കൊണ്ട് ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദൗദ്രാജ് സിംഗ് എന്ന വ്യക്തി നൽകിയ പൊതു താത്പര്യ ഹർജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത്.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *