സബ്രീന ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ദേശസ്നേഹികളുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയാണ്

ബിനോജ് നായർ ചിലർക്ക് കഷ്ടകാല സമയത്ത് ചില ബുദ്ധി ഉദിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി ഓർത്ത്പിന്നീട് കുറെയേറെ കാലം അവർക്ക് 2പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരും. ചിലർക്കെങ്കിലും ആ പ്രവർത്തി മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ വളരെ…

പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യപ്പേടേണ്ടതുണ്ട്

Srinsha Ramakrishnan അരമണിക്കൂറിന്റെ പോലും ഫാക്ട് ചെക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാർത്തയാണ് രണ്ട് ദിവസത്തോളം കേരളത്തിലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഇരുന്ന് ചർച്ചിച്ചത്. സാങ്കേതിക പിഴവാണെന്ന് സംഭവിച്ചതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മനസിലാകാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. മനസിലായപ്പോഴും അത് മനസിലായില്ലെന്ന്…

ദ ഗ്രേറ്റ് ഹെഡ്ജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ: ഇന്ത്യയുടെ ജൈവ വൻമതിൽ

Written by: Sahadevan K Negentropist ഒഡീഷയിലെ ബാസുദേവ്പൂർ ബ്ലോക്കിലെ എറം (Eram ) ഗ്രാമത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സ്തൂപത്തിനടുത്ത് നിൽക്കുകയാണിപ്പോൾ.1942 സെപ്തംബർ 28ന് ഏതാണ്ട് 30 ഓളം പേർ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടക്കുരുതിക്ക്…